Missiyamız

  • Etibarlı, yüksək keyfiyyətli, sağlamlığa və ətraf mühitə zərər vurmayan mal və xidmət istehsal etmək. Bu mal xə göstərdiyimiz xidmətləri ən uyğun şəkildə istehlakçılara çatdırmaq;
  • Müştərilərimizə yönəlmiş xidmət keyfiyyətini yüksəltmək;
  • Taraz, sağlam və ardıcıl inkişaf;
  • Rəqabətçi olmaq və dünyaya açılmaq;
  • Sosial cavabdehliyə sahib, etibarlı bir qurum olmaq;
  • Texnoloji infrastrukturu təsirli və faydalı şəkildə istifadə etmək;
  • Məhsul və xidmət növlərini artıraraq satış həcmini yüksəltmək;
  • Fəaliyyətdə olduğu sahəyə istiqamət vermək;
  • Fəaliyyətdə olduğu ölkədə keyfiyyət mədəniyyətinin yayılmasını təmin etmək;
  • Toplam keyfiyyət anlayışı ilə məhsullarımızın dünyanın hər yerinə çatdırılmasını təmin etmək.
az | en | ru | tr