İstehsal Sahələri

1. Litoqrafiya xətti

Qutuların üzərini istehsalat sistemində yer alan ən son texnologiya ilə mətbəə maşınlarında çap etməkdir. Tənəkə - Qutu istehsalçıları üçün müştərinin tələbinə və dizaynına uyğun istənilən ölçü və çox rəngdə lövhələr çap olunmaqdadır.

2. Qutu xətti

Ən modern sistemlər ilə təəsis edilmiş, tam avtomatik olaraq qurulmuş Qutu İstehsalı Xəttləri sızdırmadan 100% təminatlı qaynaq özəlliklərinə malikdir. Beynəlxalq “Know How” keyfiyyətini İSO 9000 keyfiyyət sistemi sənədləri ilə gücləndirən Qafqaz Metal Fabrikası 100 qr–18 kq. arasında dəyirmi və dördkünc qutular istehsal etməkdədir.

3. Qapaq xətti

Tənəkə - Qutu istehsalçıları üçün dəyirmi və dördkünc qapaqlar 70 mm–lik diametrdən 235 mm–lik diametrə qədər növləndirilmişdir.


az | en | ru | tr